Национална Програма за Младежта

Скъпи приятели,

С радост искаме да Ви съобщим за одобрението и стартирането на проект №НПМ-038-П2-ТО1/2020„Доброволчество –ТУК И СЕГА“, по програма 2 – Национални младежки инициативи и кампании, тематична област 1 „ Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи “. Основната цел на проекта е повишаване информираността и мотивацията на младите хора в градовете София, Бургас, Добрич и Радомир. Сред по-интересните дейности, които предвижда проектът, можем да отбележим:

– Разработване и отпечатване на Наръчник за доброволчество

– Провеждане на обучение за лидери от четирите града в доброволчеството

– Информационни кампании в четирите града „Доброволчество – ТУК и СЕГА“

Преки бенефициенти в дейностите по проекта са 20 младежи на възраст 18 – 29 години от градовете София, Бургас, Добрич и Радомир . Към тях се причисляват и още 100 младежи (по 25 от четирите града), които ще бъдат привлечени в провеждането на информационните кампании по градове и ще се възползват от уменията на лидерите за да подобрят собствените си знания и умения за доброволчеството.

Очаквайте скоро повече подробности!