Колана и отговорността в Карате

10-9 КЮ – чистота и потенциал
Белият цвят съдържа в себе си всички други цветове. Той е най-важният в живота на изучаващия карате. Белият пояс символизира чистота и потенциал. Всеки определя сам какъв и колко дълъг ще е пътят му в карате. Белият пояс трябва да бъде носен с гордост и да се гледа с уважение от по-високите пояси, защото всеки е тръгнал от там. Качествата нужни на сега започналия да тренира карате, са желание и постоянство. Неписано правило в доджото е – обръщай внимание на този, който има желание, а не на този, който има нужда.
8 КЮ – бурно развитие
Жълтият колан съответства на огъня. Страстта на трениращия, постигнал първите си успехи. Първите стъпки в новия за него свят на бушидо. В този етап на развитие нещата се случват много бързо, като разрастването на пожар. Огънят символизира също това, че „младият’’ каратист все още не контролира психиката и емоциите си.
7 КЮ -стабилност и баланс
Оранжевият цвят символизира земята. Този колан е първият от по-сериозните степени. На това ниво тренировките трябва да са концентрирани върху плавното пренасяне на центъра на тежестта и стабилността на позициите. Трениращият да усети краката си, свързани със земята, като корените на дърво. Правилната позиция и плавното пренасяне на центъра на тежестта, са ключът към разбиране на динамичния баланс.
6 КЮ -ниво на емоции и чувствителност
Зеленият колан трябва да осъзнае, че силата без мъдрост и състрадение е разрушителна. Човек достигнал това ниво трябва да работи върху това да владее емоциите и чувствата си. Също така и върху дишането по време на изпълнение на техниките, което в карате е специфично.
5-4 КЮ -ниво на гъвкавост, способност за приспособяване
Синият цвят символизира водата, нейната способност да заема всяка форма.Така и трениращият карате трябва да може да пречупи карате през себе си и да адаптира бойното изкуство към своите силни и слаби страни.
Водата символизира също и спокойствието на ума. Трениращият трябва да запази духа си неподвластен на чужди влияния и да не губи контрол върху себе си.
3-2-1 КЮ -практическо-творческо ниво
Кафявият пояс започва да поема повече отговорности в доджото.
На това ниво каратистът практикува усилено всичко, научено дотук. Той трябва да експериментира, да проявява творчество. Трениращият трябва да изгради баланс между тялото, психиката и емоциите си.
1ви ДАН
Черният пояс е истинско ново начало. Това не е краят на развитието на каратиста, а тъкмо обратното – може да се каже, че тогава започва истинското израстване. Глупаво е да мислиш, че си постигнал всичко, напротив – сега започваш наистина да се учиш.